Maatwerk in roestvast staal, aluminium en watersnijden

Lassen

Gebruikt voor het lassen van roestvast staal 3 technieken. De oudste techniek die van de beklede elektrode wordt gebruikt wanneer er hoge constructieve eisen aan de las worden gesteld.
Het MIG lassen (Metal Inert Gas) leent zich goed voor serie matig werk waarbij de gunstige las snelheid de voorkeur verdient, deze methode wordt ook gebruikt in geautomatiseerde las processen.
De derde en laatste methode is het TIG (Tungsten Inert Gas) lassen. Het is bij GOBA de standaard lasmethode, deze techniek combineert een fraai uiterlijk met een hoge constructieve kwaliteit.

In 1881 ontwikkelde Auguste de Meritens een apparaat waarmee het mogelijk was om door middel van koolstof elektroden de elektrische boogwarmte te benutten om loodplaten voor accu’s te lassen. De Russen Nicolas Bernardos en Stanislav Olszewski borduurden voort op dit Engels patent en plaatsten de koolstof elektrode in een geïsoleerd handvat. Genoemde heren patenteerde dit idee in 1887. Dit was in principe de doorbraak voor het elektrisch lassen.*

electrode_lassen

mig_lassen

Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten en is in 1949 afgegeven voor het lassen van aluminium. De boog en het smeltbad, verkregen uit een blanke massieve draad, werden beschermd tegen inwerking vanuit de atmosfeer door helium, een gas dat daar in die tijd in ruime mate voorhanden was. Vanaf 1952 kreeg het proces ook in Europa betekenis voor het lassen van aluminium met argon als beschermgas, en voor het lassen van koolstofstaal met gebruik van koolzuurgas. Het MIG-lassen van aluminium is tot op de dag van vandaag een uitstekende methode voor het lassen van dikke aluminiumplaat in horizontale positie, in enkele of meerdere lagen.*

TIG-lassen de afkorting TIG staat voor Tungsten (= Wolfram) Inert Gas werd in de jaren ’40 al direct een snel succes voor het verbinden van magnesium en aluminium. Door het gebruik van een inert gas in plaats van een slak om het smeltbad te beschermen, was het proces een aantrekkelijke alternatief voor het autogeen lassen en het booglassen met beklede elektroden. Het TIG-lassen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de acceptatie en de toepasbaarheid van aluminium als hoogwaardig materiaal voor gelaste constructies.*

tig-lassen

* Bron Nederlands Instituut voor Lastechniek.